VAŠ SERVIS

069 1111 960

Naziv preduzeća: "SVET KUPATILA d.o.o"
Matični broj: 21155756
PIB: 109288559
Tekući račun Banca Intesa: 160-442695-18


Telefoni za informacije:

+381 69 11 11 960 ( poziv i sms )

+381 11 41 54 314

Email adresa: svetkupatila@gmail.com